Wat is nou een FG?

By Jan Traas

Wat is nou een FG?

Header wat we doen voor accountants Rsult

De Functionaris Gegevensbescherming (FG) is een rol die voortvloeit uit de wet Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Deze wet beschrijft de verplichtingen van Europese bedrijven, organisaties en verenigingen betreffende het verwerken en beveiligen van persoonsgegevens. De rol van de FG is bedoeld om erop toe te zien dat de wettelijke verplichtingen van de AVG worden nageleefd en toegepast binnen bedrijven en organisaties. 

Deze rol van FG kan een verplichting zijn voor sommige bedrijven. Het is een verplichting als u één van de volgende drie vragen met ja beantwoordt: 

  1. Bent u een overheidsinstantie of overheidsorgaan? 
  2. Verwerkt u bijzondere en/of strafrechtelijke persoonsgegevens op grote schaal en is dit een kernactiviteit van uw organisatie? 
  3. Doet u op grote schaal aan regelmatige of stelselmatige observatie van betrokkenen en is dit een kernactiviteit van uw organisatie? 

Ad 2: Dit komt voornamelijk voor in de zorg (huisartspraktijken, tandartspraktijken, zorginstellingen, ziekenhuizen, etc) en justitiële dienstverleners (politie, fiscus, advocaten, etc).
Ad 3: Denk hierbij aan inrichtingen, gevangenissen, etc.

Als uw organisatie niet aan een van deze voorwaarden voldoet, dan adviseert de Autoriteit Persoonsgegevens toch een Functionaris Gegevensbescherming te overwegen. U bent vrij een FG in dienst te nemen of in te huren.

De FG vervult een onafhankelijke rol in een organisatie. Van een FG wordt verwacht dat hij of zij bovengemiddelde vakkennis heeft van privacywetgeving, IT en informatiebeveiliging en organisatorische kennis. Zijn of haar advies is bindend en daarom is deze rol niet te combineren met een algemene of financiële directiefunctie. Ook personen met functies waarin doel en middelen van gegevensverwerking worden bepaald zijn niet geschikt als FG.  

Om onafhankelijkheid te garanderen is inhuren een slimme optie. Rsult Security B.V. en Fiscount ICT kunnen deze dienst aanbieden. In de praktijk zal het betekenen dat u deze FG inhuurt voor bijvoorbeeld een halve dag per twee maanden.

Bent u benieuwd naar de mogelijkheden? Neem dan contact op via 088 – 22 15 888 en vraag naar Jan Traas of Hans van den Biggelaar.