Archief voor oktober 2018

Wat is nou een FG?

De Functionaris Gegevensbescherming (FG) is een rol die voortvloeit uit de wet Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Deze wet beschrijft de verplichtingen van Europese bedrijven, organisaties en verenigingen betreffende het verwerken en beveiligen van persoonsgegevens. De rol van de FG is bedoeld om erop toe te zien dat de wettelijke verplichtingen van de AVG worden nageleefd en…

Lees meer

Wake-up call

Op 15 oktober jongstleden publiceerde het Centraal Planbureau een rapport in opdracht van het ministerie van Justitie en Veiligheid. Onderwerp van dit rapport: cyberveiligheid in Nederland. De conclusies van dit rapport zijn niet mis te verstaan. Het aantal cyberincidenten is in de eerste helft van 2018 fors gestegen, zowel in de particuliere sector als in…

Lees meer